top of page

This content was created by Terran Williams and translated and posted with his permission: Please visit https://commonresources.co.za/kids-and-teens/ for more and

have a look at his book "in reach" for a great resource on discipling your children. 

GROEI

10 Groei verse, wat ons help om nader aan God te groei.

11) SÊ "JESUS IS HERE"

Voorwerp: Papiertjie met * * * *

 

Julle almal weet dat ‘n mens ‘n ‘password’ of ‘pin’ kode nodig het om ‘n rekenaar of telefoon aan te skakel. Dit beteken dat dit jou rekenaar of selfoon is en dat jy toegang en die reg het om dit te gebruik. Net so is daar ook iets wat jy moet sê en bely sodat jy deur Jesus gered kan word! Jou Password is net om te sê en te glo dat Jesus die Here
is en dat Hy opgestaan het uit die dood.

Romeine 10:9

As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word.

As daar gesê word "jy sal gered word" beteken dit dat God ons in sy familie en in sy koninkryk sal neem. Maar is daar iets wat ons moet doen om gered te word?

Hierdie vers sê:
1) ons moet in ons harte glo dat Jesus leef - Hy het weer opgestaan, en
2) ons moet die woorde "Jesus is Here" sê - dit is die password!


Hulle bedoel: "Ek glo dat Jesus lewe, goed, groot en in beheer is" Dit is hoe ons 'n
Christen word. Dit is ook hoe ons as Christen groei - sodra ons gered is, leer ons om
Hom lewendig en in beheer van ons hele lewe, vir die res van ons lewens te hou.
Hoekom sê ons nie sommer nou hierdie woorde wat ons glo nie?

12) RAAK BETROKKE BY 'N KERK

Voorwerp: 'n baksteen

 

Wat is hierdie? Reg - dit is 'n baksteen! Ons hele huis en soveel groot geboue rondom ons bestaan ​​uit hierdie eenvoudige bakstene. Het jy geweet dat Jesus vir 1000de jare iets gebou het? Dit is selfs groter as die grootste gebou en sal baie langer hou as enige ander gebou. Hy bou dit op hierdie oomblik, luister ...

Matteus 16:19

Jesus het gesê: 'Ek sal my kerk bou.'

 

Sedert Jesus terug gegaan het hemel toe, het Hy kerke begin en gehelp om hulle sterker te maak. Het jy geweet dat daar miljoene kerke is - ek praat nie van geboue nie, maar oor die mense. Jesus is soos 'n bouer, en elkeen van ons is soos die klippe of stene wat hy in plek gesit het. Hy verbind ons met mekaar, sodat ons mekaar kan liefhê en dien. Daarom is dit so belangrik vir elke Christen om deel te wees van 'n kerk. Dit is waarom ons as gesin elke week kerk toe gaan. 
Waarvan hou jy die meeste om deel te wees van die kerk?

13. GEBRUIK JOU GESKENKE OM ANDER TE DIEN

Voorwerp: 'n Toegedraaide geskenk

Wat is dit? Dit is 'n geskenk! (Om die waarheid te sê, daar’s niks in nie.)
Maar, het jy geweet dat God vir jou geskenke gegee het? Die Bybel sê ...

Petrus 4:10

Elkeen van julle moet die geskenk wat jy ontvang het, gebruik om ander te dien.

God het aan elkeen van ons talente en vaardighede gegee om die kerk op te bou. Nie net die pastoor of musiekleier nie! Ons almal. Sommige van hierdie geskenke sal baie sigbaar wees. Ander is meer agter-die-skerms. Maar ons taak is om uit te vind wat hulle is - dit is soos om die geskenke wat God aan ons gegee het, uit te pak. Dan moet ons dit gebruik - deur ander saam met hulle te dien - dit is hoe ons ons geskenke met ander deel.

 

Wat is een van die gawes / geskenke wat God aan die persoon wat aan jou regterkant sit  gegee het?

14. LEES DIE BYBEL

Voorwerp: 'n Skerp mes of 'n speelgoedswaard

Wat is dit? Dit is reg - dit is 'n mes / swaard. Het jy geweet dat elke volgeling van Jesus sy mes / swaard moet opneem en dit elke dag moet gebruik? Een vers sê ...

Efesiërs 6:17

Gebruik die swaard van die Gees, dit is die Woord van God.

God se Woord is soos ons geestelike wapen. Toe Jesus deur die duiwel versoek is, het Hy die duiwel oorwin deur Bybelverse wat hy gememoriseer het, aan te haal. As jy die Bybel lees en verstaan, maak dit jou geestelik skerp, eerder as stomp en weerloos teen die leuens en versoekings van die duiwel. Daarom leer ons elke dag 'n Bybelvers - sodat ons gereed is vir die stryd. 

 

Hoe kan ons as 'n gesin, of miskien op jou eie, die Bybel meer lees as wat ons doen?

15. WEES LIEF VIR MEKAAR

Voorwerp: ʼn prentjie / tekening van 'n hart.

Wat is dit? Dit is 'n hart. Wat beteken ​​dit? Dit is reg - liefde! 
Die aand voordat Jesus aan die kruis gesterf het, het Hy hierdie woorde aan sy volgelinge gesê ...

Johannes 13:34

'n Nuwe opdrag gee Ek vir julle: 'Wees lief vir mekaar soos Ek julle liefgehad het.'

Dit is sulke kragtige woorde. 'n Hart herinner ons aan liefde. Wel, Jesus het ons lief. Aan die kruis het Hy vir ons gewys hoe lief Hy ons het. Hy gee alles vir ons, al verdien ons dit nie. Hy het ons so lief dat Hy geduld met ons het, ons vergewe en kies om die beste in ons te sien. Maar kyk, as ons sy liefde ontvang, kan ons ook ander liefhê. Ons kan ook leer om geduldig met mekaar te wees, mekaar te vergewe en te kies om die beste in mekaar te sien. 

Aan wie kan jy vandag Jesus se liefde beter wys?
 

16. WEES NEDERIG

Voorwerp: ‘n Kledingstuk.

Wat is dié? Dis reg – klere. Ons moet elke oggend klere aantrek. Maar het jy geweet daar is
ook onsigbare klere wat ons elke dag moet aantrek? Die Bybel sê:

1 Petrus 5:5

wees in nederigheid bekleed teenoor mekaar

Dissipels van Jesus is veronderstel om die onsigbare klere van nederigheid te dra.
Nederigheid is die teenoorgestelde van selfsugtigheid en hoogmoed (trots). Hoogmoed (trots) dink: ‘Hoe kan ek almal
kry om na my te kyk en te sien hoe wonderlik ek is?’ Maar nederigheid dink: ‘Hoe kan ek leer
om na ander te kyk en te sien wat is wonderlik omtrent hulle?’ Trots sê: ‘Haai almal, kom
bedien my!’ Nederigheid sê: ‘Hoe kan ek jou bedien?’ Ek hou baie van daardie superhelde
wat daarvan hou om hulle super kragte weg te steek onder gewone klere – dit maak nie
saak watse wonderlike gawes jy het nie, moenie daarmee spog nie. Watse soort stuk klere
wil jy jou verbeel moet nederigheid wees? Kan jy maak asof jy dit aantrek? 

 

17. DRA DIE VRUGTE VAN CHRISTELIKHEID

Voorwerp: 'n Vrug

Wat is dié? Dis reg – dit is ‘n vrug. Waar kom vrugte vandaan? ‘n Stingel trek lewens-sap uit
die tak om die vrug te maak. Het jy geweet dat die Bybel sê dat as ons elke dag nader trek
aan Jesus, dan is ons soos stingels wat goedheid en krag uit die tak trek, sodat ons kan
begin vrugte dra.

Galasiërs 5:22

Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede…

Wanneer ons staatmaak op die Heilige Gees, maak Hy ons, bietjie vir bietjie, meer en meer
soos Jesus. Mense rondom ons begin dan om die ‘vrug’ van sy karakter in ons lewens en
dade te sien en proe. Ons is meer liefdevol. Ons is vroliker. Ons is meer vreedsaam. Dit
beteken nie dat ons perfek liefdevol en vreugdevol en vredevol is nie, maar ons kan leer om
nader en nader aan Jesus te stap, en só meer en meer vrugbaar word. Terloops, die versie
gaan aan en noem nog ses ander vrugte: geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid,
sagmoedigheid en selfbeheersing. Van watter vrugte wil jy meer dra vandag?

18. BID

Voorwerp: 'n Selfoon

Wat is dié? Dis ‘n foon. Waarvoor word ‘n foon hoofsaaklik gebruik? Dis reg – om mense te
bel. In elk geval, het jy geweet dat elkeen ‘n onsigbare selfoon het wat op “speed-dial” is na
net een nommer? Die nommer is 333, of Jeremia 33:3.

Jeremia 33:3

Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en
ondeurgrondelike (onverstaanbare wonderlike) dinge wat jy nie weet nie.

Op dieselfde manier wat ek ‘n vriend enige tyd kan bel, so is gebed die manier hoe ek met
God kan praat, enige tyd. Hy is lief daarvoor om van ons te hoor. Ons kan vir Hom vertel dat

ons Hom liefhet en dat ons Hom vertrou. Ons kan jammer sê oor goed en om vergifnis vra.
Ons kan Hom vra om ons of ander te help. Ons kan Hom vra om ons oë oop te maak sodat
ons die Bybel kan verstaan. Daar is net so baie waaroor ons met Hom kan praat, en aanhou
praat. Hoekom bel ons Hom nie sommer nou nie?

19. VOLHARD

Voorwerp: Hardloopskoene (Tekkies)...

Wat is dié? Dis skoene om mee te hardloop! Ons het hulle nodig om vinnig te kan hardloop.
Nou, dink jy dat om Jesus te volg is meer soos ‘n kort naelloop of soos ‘n lang marathon?
Die Bybel vertel ons:

Hebreërs 12: 2...

hardloop met volharding die wedloop wat voor ons lê,

Naellope benodig nie volharding nie maar marathonne verg uithou en aanhou. Om Jesus te
volg is meer soos ‘n marathon. Party gedeeltes van die marathon is afdraande – prettig en
opwindend. Maar soms is dit opdraande om Jesus te volg. Dit kan wees dat ons lus voel om
op te gee, of dit lyk asof om op Hom te vertrou nie ons lewens makliker maak nie. Dit kan vir
ons lyk asof ons gebede nie gehoor word nie. Maar moenie opgee om op Jesus te vertrou
nie! Jesus het ‘n plan en ‘n pad vir jou lewe. Dit is nie altyd maklik nie, maar dit is só die
moeite werd! Wanneer laas het jy iets gedoen wat moeilik was en wat jou laat voel het om
op te gee?

20. HOU AAN OM TE LEER

Voorwerp: ‘n Tekening van ‘n vraagteken.

Wat is dié? Dis reg – ‘n vraagteken. Dit wys dat ‘n vraag gevra word. Wanneer ons ‘n vraag
vra, beteken dit ons is nuuskierig en wil graag meer weet of iets beter verstaan. Het jy
geweet dat vrae baie goed is? Jesus het baie vrae gevra.

Lukas 2:46

...Jesus was in die tempel en het na die leraars geluister en hulle vrae gevra.

 

Hierdie versie beskryf Jesus as ‘n jong seun. Hier sien ons hoe Hy ‘n klomp vrae vra aan
mense wat die Bybel geken het. Hy wou alles leer wat Hy kon. Op dieselfde manier moet
ons vrae vra aan ons ouers, by die Sondagskool, aan onderwysers en wie ookal. As jy nie
verstaan nie, vra hulle om te verduidelik. Moet nooit stop om te leer wat God jou wil leer nie.
In werklikheid, die woord wat Jesus gebruik om ‘n Christen te beskryf, is ‘dissipel’, wat
‘leerder’ beteken. Watse vraag of vrae wil jy oor God vra?

bottom of page