2019.05.05 - Voorbereiding om te oorwin (Josh 1:1-18) / Waldo Kruger